Úspěch v novém Centru pro mikrobiom

Two girls eating yogurt on stairs
kvě 17. 2017 09:44 GTM

Centrum pro mikrobiom firmy Chr. Hansen v Horsholmu, Dánsko, dosáhlo důležitého milníku. V tomto novém středisku, které bylo otevřeno v roce 2016, byl zahájen vývojový proces pro první, striktně anaerobní bakterie s farmaceutickým potenciálem. Jedná se o významný krok k dosažení cíle, který si stanovil Chr. Hansen – stát se preferovaným partnerem v poskytování produktů mikrobiomu pro klinický vývoj v klíčových terapeutických oblastech.Zahájení prací je klíčovým krokem přípravy Centra pro mikrobiom na pilotní výrobu šarží striktně anaerobních bakterií jako aktivních farmaceutických složek pro první a druhou fázi klinických zkoušek.

V Centru pro mikrobiom momentálně probíhá kvalifikace cGMP (current Good Manufacturing Practices – Správná výrobní praxe) celého provozu a očekává se, že ještě v průběhu tohoto roku dánské zdravotnické úřady schválí Centrum pro mikrobiom pro farmaceutickou výrobu.