Nové trendy v potravinách

Two girls eating yogurt on stairs
zář 20. 2017 11:22 GTM

Jak hodnotí spotřebitelé nákup potravin a zdraví? Čeká nás v nejbližších letech potravinová revoluce?

V náročných obdobích se Chr. Hansen snaží zabezpečit, aby výrobky nabízely optimální hodnotu jak výrobcům, tak i spotřebitelům.

Pro náš budoucí úspěch je podstatné na trh přinášet nové a inovativní výrobky a technologie. Abychom se připravili na strukturální změny v potravinářském a zdravotním průmyslu v následujících 10 letech, nedávno jsme dokončili projekt s výhledem až do roku 2025. Čeká nás v blízkém období potravinová revoluce?

Vítejte v „novém světě potravin“

Společně s týmem sociologů a antropologů jsme vykonali přímé pozorování týkající se toho, co se děje ve světě potravin. Navštívili jsme startupy, mluvili s odborníky, dělali rozhovory s významnými výrobci potravin a studovali jsme spotřebitele v jejich domácnostech. I když šlo o globální studii, zaměřili jsme se zejména na zvyky v USA, v Evropě a v Asii. V průběhu procesu jsme shromáždili přes 140 hodin audiovizuálních záznamů a více než 600 stran poznámek z terénu. Výsledky nejsou žádným překvapením: studie ukázala, že lidem čím dál více záleží na tom, co jedí a co nabízejí svým dětem. Svět potravin a zdraví prochází strukturálními změnami a spějeme tak k „novému světu potravin“.

Řešení dilemat spotřebitelů

Studie identifikovala pět hodnot, které představují hlubší strukturální posun v nárocích spotřebitelů a v jejich potřebách, na které trh zatím nemyslí.

Spotřebitelé mají zájem o potraviny, které jsou chutné, zdravé, bezpečné, praktické a autentické, ale zároveň cenově dostupné. Výsledky ukázaly, že když se spotřebitelé snaží zdravě jíst, musí neustále dělat kompromisy mezi těmito hodnotami.

Tyto kompromisy nazýváme dilemata

Například spotřebitelé často uvažují o jídle jako o něčem, co rádi jedí (co je „chutné“), nebo o něčem, co je pro ně dobré („zdravé“); ale jen zřídka si myslí, že jídlo může být zároveň chutné i zdravé. Ale v „novém světě potravin“ spotřebitelé požadují obojí a aktivně vyhledávají zdravá jídla, která jsou zároveň i chutná.

Věříme, že Chr. Hansen může významnou měrou pomoci našim zákazníkům vyřešit mnoho dilemat, kterým v současné době čelí spotřebitelé. Těšíme se na to, že přineseme jasnější budoucnost, ve které bude kvalitní jídlo dostupné více lidem.

Dilemata moderních spotřebitelů

Inovace nám pomáhají naplňovat očekávání spotřebitelů. Na základě našich zjištění a jako leader na trhu v tomto průmyslu věříme, že jeho budoucí růst závisí na vyřešení skutečných potravinových dilemat.

  • Víme, že naše řešení pomohou našim zákazníkům tato dilemata vyřešit ve prospěch spotřebitelů.
  • Například náš nejnovější enzym laktáza NOLA® Fit může pomoci vyřešit dilema ohledně chutného a zdravého jídla, jelikož výrobcům umožní zvýšit sladkost jogurtu, i když bude obsahovat méně cukru.
  • Dalším příkladem je náš koncept sýrů SALTLITE®, který umožní podstatně snížit obsah soli v sýru bez ovlivnění chuti.
  • Záleží nám na tom, abychom výzkum a inovace zaměřili na pomoc našim zákazníkům vyřešit náročná dilemata „nového světa potravin“.