81% příjmu firmy Chr. Hansen přispívá k udržitelnému rozvoji

Two girls eating yogurt on stairs
bře 22. 2018 13:23 GTM

Sociálně odpovědná společnost Chr. Hansen se aktivně zapojuje do realizace globálních cílů Organizace spojených národů, které se zaměřují na udržitelný rozvoj ve světě do roku 2030.

Globální cíle OSN były stanoveny v září 2015 a všechny členské země je musí následujících 15 let dodržovat. V rámci této iniciativy bylo stanoveno 17 zodpovědných úkolů, které mají pomáhat vytvářet lepší svět pro současné i budoucí generace.

Chr. Hansen si uvědomuje, jak je důležité tyto úkoly každý den plnit. Proto je filozofie našeho podnikání spojena s globálními cíli OSN a díky našim klíčovým kompetencím a produktům jsme schopni těchto cílů dosáhnout. Odhady celkového produktového portfolia firmy Chr. Hansen ukazují, že 81% čistého zisku pozitivně přispívá k implementaci 3 z vytyčených cílů.

Naše společnost je aktivně zapojena do následujících globálních cílů Spojených národů:

  • Globální cíl 2: Nulový hlad. Podporujeme udržitelné zemědělství, a proto je naším cílem do roku 2025 dosáhnout 25 miliónů hektarů, které budeme podporovat prostřednictvím přírodních prostředků na ochranu rostlin, které firma Chr. Hansen nabízí.
  • Globální cíl 3: Dobré zdraví a pohoda. Abychom dosáhli cíle podpořit pocit pohody, máme v plánu do roku 2020 uvést na trh 5 produktů (včetně probiotik a potravinářských přídatných látek snižujících obsah soli, cukru a tuku), které mají zdokomentované zdravotní účinky.
  • Globální cíl č.12: Zodpovědná spotřeba a výroba. Tento cíl znamená omezení plýtvání potravinami a plýtvání ve výrobě, v rámci kterého do roku 2020 očekáváme snížení plýtvání jogurtů o 700 000 tun (což odpovídá 2% celosvětové produkce).

Metodologii, dokumentaci celé škály našich produktů a konečné závěry odhadů společnosti Chr. Hansen ověřila společnost PwC.

V tomto roce, stejně jako i v letech následujících, budeme pokračovat v realizaci úkolů, které přispějí ke zlepšení globálních cílů OSN, a budeme měřit a analyzovat náš vliv na jejich uskutečnění. Jelikož věříme tomu, že můžeme zlepšit svět, povzbuzujeme své partnery, aby se na těchto úkolech podíleli společně s námi.