LGG® – dobré probiotikum pro děti

Two girls eating yogurt on stairs
kvě 10. 2018 13:41 GTM

Co to jsou probiotika?

Probiotika jsou mikroorganismy, které při vhodném dávkování mají příznivé účinky na naše zdraví. Mezi mikroorganismy s probiotickými účinky patří zejména bakterie mléčného kysání typu Lactobacillus (např. L. rhamnosus GG) a Bifidobacterium (např. B. Lactis BB12). Mezi jiné mikroorganismy, které se tradičně řadí mezi probiotika, patří i kvasinky Saccharomyces boulardii.

 

Proč se o probiotika zajímáme?

Mikroorganismy s probiotickými vlastnostmi jsou známy již celá tisíciletí. Současný zájem o probiotika je spojen s rychlým rozvojem poznatků a vlivem probiotik na naše zdraví.

 

Proč je tak důležité užívat probiotika?

Slovo mikrobiota popisuje všechny mikroorganismy žijící v lidském těle (zejména v zažívacím traktu). Mikroorganismy, které se zde nacházejí, nejsou pouze „pasivní cestující”. Plní funkce, které do značné míry ovlivňují zdraví a nemoci. Uvědomujeme si, že mikrobiota hraje důležitou roli v udržení našeho zdraví a její nevyváženost může zapříčinit i různé nemoci. Proto je velmi populární mikrobiotu modifikovat užíváním probiotik.

 

Jsou všechny kmeny, např. Lactobacillus, probiotika?

Jestliže určitý kmen obsahuje živé mikroorganismy a v přiměřených dávkách má příznivé účinky na naše zdraví (což musí být zdokumentováno výsledky spolehlivých testů), jedná se podle definice o probiotikum. Ovšem v případě, že se v určitém kmeni nacházejí neživé mikroorganismy, nebo jestliže příznivý účinek na zdraví nebyl zdokumentován, nemůže být takový kmen považován za probiotikum. Stručně řečeno, ne každý Lactobacillus je probiotikum.

 

Mají všechny kmeny, např. Lactobacillus, stejné vlastnosti?

Vlastnosti probiotik z velké části závisí na kmeni. U každého kmene je potřeba vykonat různé testy, aby se stanovily jeho probiotické vlastnosti a efektivita v konkrétní klinické situaci. Výsledky testů, které byly vykonány na určitém probiotickém kmeni, nemohou být použity jako důkaz efektivity kmenů, které testovány nebyly.

 

Proč je Lactobacillus rhamnosus GG (LGG®) dobré probiotikum pro děti?

LGG® patří mezi probiotika, která byla velmi dobře otestována. Nejlépe zdokumentovaná je jeho úloha v léčení průjmu. Dostupné vědecké výzkumy doporučují LGG® používat v léčení akutní gastroenteritidy u dětí a v prevenci průjmu spojeného s antibiotiky (u dětí i dospělých). LGG® pomáhá předcházet průjmu u hospitalizovaných dětí. U dětí navštěvujících předškolní zařízení, které preventivně užívají LGG®, se snižuje výskyt infekcí, zejména respiračního systému. Nebylo by od věci podávat LGG® dětem trpícím syndromem dráždivého střeva. LGG® je obecně považován za bezpečný a dobře tolerovaný.

 

Kde se kromě potravinových doplňků mohou probiotika vyskytovat?

Probiotika se také přidávají do fermentovaných produktů (např. do jogurtu a kefíru). V této formě se o nich hovoří jako o takzvaných funkčních potravinách.

 

Jak důležité je dávkování? Platí, že čím více, tím lépe?

V současné době není možné stanovit obecná pravidla týkající se dávkování probiotik. Zdá se rozumné používat takové množství, při kterém měl specifický probiotický kmen při testech na lidech pozitivní účinek. Neexistují důkazy, které by naznačily, že čím více, tím lépe. Zdá se, že je potřeba poskytnout určitou minimální dávku, ale její zvýšení pravděpodobně není důležité. Vztah mezi klinickým účinkem a dávkováním byl demonstrován pouze u některých nemocí (např. u průjmu spojeného s užíváním antibiotik).

 

 

Zdroj: Rozhovor s Hannou Szajewskou
Professor dr. hab. med. Hanna Szajewska je profesorkou a vedoucí Pediatrického oddělení na Lékařské univerzitě ve Varšavě. I když se velmi zajímá o výživu dětí, zabývá se i výzkumem v oblasti probiotik a prebiotik. Je také generální tajemnicí Rady Evropské společnosti dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy (ESPGHAN). Od roku 2014 je evropskou šéfredaktorkou časopisu Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.