Éra dobrých bakterií

dobre-bakterie
kvě 21. 2019 14:47 GTM

Lidé si čím dál více uvědomují sílu dobrých bakterií a vliv, jaký tyto bakterie mohou mít na některé z největších výzev, před kterými svět stojí. Mezi tyto výzvy patří například plýtvání potravinami, nadměrné užívání antibiotik a potřeba udržitelnější zemědělské produkce, která by dokázala poskytnout dostatek potravy rostoucí světové populaci a současně zachovala naši planetu pro budoucí generace. Chr. Hansen je díky své 145leté historii výzkumů na poli mikrobiologie v jedinečné pozici se těchto výzev chopit.

Horkými tématy jsou v současné době například střevní zdraví a mikrobiom. Ve vědeckých publikacích jsou naše střeva popisována jako náš „druhý mozek“. Lidské mikroby žijí v symbióze s naším tělem. To hodně vypovídá o složitosti v této oblasti.

Mnoho lidí překvapí fakt, že lidské buňky tvoří jenom 43% z celkového počtu buněk lidského těla. Zbytek jsou kolonizující mikroorganizmy. Na našem těle a v něm máme 1-2 kg bakterií a 100x více bakteriálních genů než lidských genů. Střevní zdraví ovlivňuje fungování našeho těla mnoha způsoby; například zažívání a absorbování potravy a energie. Navíc za 70 % naší imunity zodpovídají naše střeva.

Bakterie jsou vlastně prostředkem, kterým příroda pomáhá lidem, živočichům a rostlinám udržet si zdraví. Úžasné na tom je, že to není jako s antibiotiky. Do našich těl nepřidáváme žádné „cizí chemické látky“, které by měly žádoucí i nežádoucí vedlejší účinky. Tato léčba je spíše založena na dodávání prospěšných „chybějících mikrobů“, které pomohou obnovit rovnováhu nezbytnou pro naše zdraví. Zatímco antibiotika jsou již od objevení penicilinu ve 20. letech 20. století zásadním nástrojem pro obnovení zdraví, rezistence vůči antibiotikům nyní představuje hrozbu nejen pro zdraví lidí, ale i zvířat.

Společnost Chr. Hansen se strategicky zavázala plnit Globální cíl 3.4 týkající se zdraví a kvality života tím, že slíbila do roku 2022 uvést na trh 6 nových produktů se zdokumentovanými zdravotními účinky. Vědci si nyní začínají plně uvědomovat důležitost dobrého střevního zdraví a Chr. Hansen se zavázal ukázat cestu k porozumění tomu, jak živé dobré bakterie z lidského mikrobiomu mohou potencionálně pomáhat zlepšovat zdraví jak lidí, tak zvířat, a současně snižovat nadměrné užívání antibiotik.

 

Pro zobrazení tohoto obsahu je třeba udělit souhlas s funkčními soubory cookies. Provedete to kliknutím na tento text.