Obávaná chřipková sezóna klepe na dveře a nová studie odhaluje tajnou zbraň na snižování nákladů na chřipková onemocnění

Girl sitting on man's shoulders with boy standing next to them
říj 01. 2019 14:37 GTM

Nová zdravotně-ekonomická studie ukazuje, že užívání probiotik může pomoci snížit náklady na chřipková onemocnění. Údaje z mnoha studií již ukazují pozitivní vztah mezi příjmem určitých probiotik a sníženým počtem případů, kratším trváním a menší závažností chřipkových onemocnění1+2.  Zjištění ukazují značný potenciál úspor, které může užívání probiotik přinést snížením počtu dnů pracovní neschopnosti, návštěv u lékaře a množství předepsaných léků.

 

Chřipková onemocnění představují pro společnost velkou zátěž

„Probiotika jsou již ve zdravotnictví dobře známa a mnoho studií zdůraznilo terapeutický potenciál určitých probiotických kmenů, které pomáhají udržovat zdravý imunitní systém a posilovat obranyschopnost proti škodlivým bakteriím. Vedle prospěšnosti pro zdraví jednotlivce ukazuje tato studie, že užívání probiotik přispívá také ke snižování nákladů pro společnost a ke snižování užívání antibiotik. Věříme, že vliv probiotik na péči o zdraví bude v nadcházejících letech dále růst, tak jak budeme pokračovat v odhalování potenciálu dobrých bakterií,“ říká Andrew Scorey, senior viceprezident, Chr. Hansen Human Health.

 

Užívání probiotik může pomoci snížit předepisování antibiotik o 30 %3

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je v současné době rezistence bakterií vůči antibiotikům jednou z největších hrozeb pro celosvětové zdraví, potravinovou bezpečnost a rozvoj a očekává se, že do roku 2050 předstihne rakovinu jako hlavní příčinu úmrtí. Nová studie ukazuje, že by v USA bylo možné každoročně předejít léčbě antibiotiky ve zhruba 2,2 miliónů případů, pokud by obyvatelé užívali probiotika.

„Již víme, že nadužívání antibiotik může způsobit takovou rezistenci bakterií, že současná léčba už nebude účinná. Tato studie přináší další důkaz o tom, že probiotika a „dobré bakterie“ mohou přinést řešení některých z největších světových problémů,“ dodává Scorey.

 

Nový simulační model

Výsledky studie byly zveřejněny v časopise Frontiers in Pharmacology a jejich autory a recenzenty byli nezávislí odborníci z průmyslu i akademické sféry. Společnost Chr. Hansen financovala vývoj nového simulačního modelu použitého ve studii. Název publikace je: Probiotics reduce healthcare cost and societal impact of flu-like respiratory tract infections in the USA: An economic modeling study. (Probiotika snižují náklady na zdravotní péči a sociální dopad chřipkových onemocnění a infekcí dýchacích cest v USA: Ekonomická modelová studie.) 

Základní data použitá ve studii pocházejí z hodnocení dvou nezávislých organizací: York Health Economics Consortium (YHEC) a Cochrane1+2. Při klinických testech v těchto hodnoceních bylo použito 22 probiotických kmenů, včetně Lactobacillus rhamnosus a Bifidobacterium animalis společnosti Chr. Hansen.

„Tato studie je založena na nezávislých klinických testech a převádí klinická zjištění na náklady a dopad na primární péči. Výsledky představují velmi pádné důvody pro užívání probiotik. Ve společnosti Chr. Hansen budeme pokračovat ve využívání těchto poznatků a budeme dále zkoumat, jak mohou specifické kmeny podporovat tuto zdravotní oblast. Díky této studii máme nyní nový simulační model, který nám poskytne nové způsoby práce s daty v dalších studiích,“ vysvětluje Adam Baker, senior manažer, Human Health Development ve společnosti Chr. Hansen.

Společnost Chr. Hansen vlastní některé z nejlépe zdokumentovaných probiotických kmenů na světě. Velké množství vědeckých publikací a klinických studií k těmto kmenům ukazuje, že mohou mít příznivé účinky na funkce imunitního systému.
1 Hao et al. 2015. Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infections. Cochrane database of systematic reviews.
2 King et al. 2014. Effectiveness of probiotics on the duration of illness in healthy children and adults who develop common acute respiratory infectious conditions: A systematic review and meta-analysis. British journal of nutrition.
3 CDC newsroom. 2016. CDC: 1 in 3 antibiotic prescriptions unnecessary.