Spojme síly v udržitelnosti

Food waste garbage
led 13. 2020 11:26 GTM

Boj proti plýtvání potravinami

Udržitelnost je v současnosti velké téma a mnoho spotřebitelů bere zodpovědnost do vlastních rukou a aktivně hledá cesty, jak zamezit plýtvání potravinami. Až 76 % evropských spotřebitelů věří, že hlavní zodpovědnost, jak předcházet plýtvání potravinami, je na nich samotných, avšak dělat taková udržitelná rozhodnutí není lehké. Co spotřebitelé potřebují je návod, jak přistupovat ke konzumaci potravin v souladu se zásadami trvalé udržitelnosti.

V současnosti se jedna třetina potravin vyprodukovaných k lidské spotřebě buď znehodnotí, nebo se vyhodí, přestože 800 miliónů lidí na světě i nadále hladoví. Přitom k jejich nasycení by stačilo pouhých 25 % z tohoto množství vyhozených nebo jinak znehodnocených potravin.

Vysokoobrátkovost zboží, křehkost dodavatelských řetězců i relativně krátká doba trvanlivosti, to jsou hlavní důvody, proč spotřeba mléčných výrobků na rozvinutých trzích významně přispívá ke vzniku potravinového odpadu. 20 % mléčných výrobků vyprodukovaných v EU je vyhozeno a z tohoto množství pak 80 % znehodnoceno v důsledku překročení minimální doby trvanlivosti. Uveďme jeden příklad, 17 % všech vyrobených jogurtů se vyhodí, přitom s použitím bioochrany by se dala doba údržnosti takového výrobku prodloužit až o 10 dnů. Ročně by se tímto způsobem dalo ušetřit až 30 % všech vyhozených jogurtů.

“Jedna z nejefektivnějších cest, jak snížit plýtvání potravinami, je zlepšení kvality potravin a tím i prodloužení jejich doby trvanlivosti. V Chr. Hansen jsme se zavázali, že budeme snižovat množství potravinového odpadu a to na globální úrovni, ale sami to nedokážeme. Máme však to štěstí, že naši zákazníci po celém světě jsou v tom s námi” říká Peter Thoeysen, Director, Dairy Bioprotection.

 

Přirozeně prodloužená doba trvanlivosti

Na podporu Strategie udržitelnosti 2020, kterou v Chr. Hansen máme, byla zadána dopadová studie, která měla za úkol prozkoumat potenciál výrobku FRESHQ®1  v oblasti snižování vyprodukovaného potravinového odpadu a finanční pobídky pro všechny zúčastněné strany v hodnotovém řetězci. Výsledky studie ukázaly, že u zákazníků, obeznámených s faktem, že použitím čistých potravinářských kultur se dá přirozeně prodloužit doba trvanlivosti výrobku a tím snížit množství potravinového odpadu, roste potenciál koupit si daný výrobek. Zákazníkům se líbilo zejména to, že koupí takového výrobku snižují množství odpadu, šetří vlastní peníze a přitom výrobek chutná pořád stejně dobře.

“Umožnit spotřebitelům rozhodnout se a v případě jogurtů předcházet vzniku potravinového odpadu, je skrytou příležitostí výrobců jogurtů k navázání vztahu s těmito spotřebiteli”, říká Thoeysen.

Bioochranné kultury Chr. Hansen používané v mlékárenství, pomáhají udržovat čerstvost produktů, jako jsou jogurty a sýry. Tyto kultury jsou speciálně vybrané kvůli jejich schopnosti potlačit růst mikroorganismů způsobujících kažení, jako jsou plísně a kvasinky. Použitím přírodních dobrých bakterií k prodloužení doby trvanlivosti, mohou výrobci mléčných výrobků snižovat množství potravinového odpadu a zároveň vyjít vstříc požadavkům spotřebitelů na produkty s tzv. čistou etiketou.

 

Ochrana značky

Bioochrana dělá více, než jen prodlužuje údržnost potravin, také pomáhá budovat a chránit značku. Dává výrobku konkurenční výhodu a posiluje důvěru mezi výrobci mléčných výrobků, maloobchodníky a spotřebiteli. Zajišťuje, že když výrobek dorazí k zákazníkovi, chuť a kvalita jsou pokaždé takové, jaké mají být.

Chr. Hansen využívá sílu dobrých bakterií ke zlepšování kvality potravin a zdraví a to nejen pro současnou generaci, ale i pro generace následující.

1 QBIS 2016. Dopadová studie nezávislé konzultační agentury QBIS zadaná společností Chr. Hansen.
Tato analýza dopadu na plýtvání potravinami v Evropě je založena na předpokladu, že se prodlouží doba trvanlivosti celkového množství vyprodukovaných jogurtů v EU v průměru o 7 dnů – konzervativní odhad potenciálu výrobku FRESHQ®.