Rezistence vůči antibiotikům: co bychom měli dělat

Baby in towel
čvc 16. 2020 11:26 GTM

Dlouhodobě jsou antibiotika předepisována k léčbě široké škály onemocnění, od běžného nachlazení po závažné infekce. Moderní medicína stojí na jejich používání – jen v roce 2016 je užívalo 34 % Evropanů1. Kvůli rezistenci bakterií vůči antibiotikům jsme dnes ohroženi nemocemi a infekcemi, které stejná antibiotika dříve snadno vyléčila.

 

Měřítko

Infekce, které jsou rezistentní vůči antibiotikům, zabijí ročně2 jen v EU 33 000 lidí. Zpráva OSN zveřejněná počátkem letošního roku odhaduje, že do roku 20503 by počet těchto případů mohl  vyšplhat celosvětově až k 10 miliónům. Rezistentní bakteriální kmeny byly dokonce zjištěny u volně žijících zvířat, suchozemských4 i vodních5, protože geny nesoucí informaci o odolnosti k antibiotikům jsou šířeny napříč ekosystémem, a to způsobuje, že bakterie a mikroby si postupně mohou resistenci budovat.

 

Význam

Antibiotická rezistence celosvětově stoupá a přispívá k tomu mnoho faktorů. Přestože celková spotřeba antibiotik u lidí je menší než v chovech hospodářských zvířat, vzhledem k vyššímu počtu zvířat odchovaných každý rok a jejich celkové hmotnosti, celkové množství užívaných antibiotik  může stále představovat hrozbu.

Pacienti, kterým byla předepsána antibiotika, a kteří nedodrželi předepsanou délku jejich užívání nebo správné dávkování, mohou způsobit, že některé bakterie přežijí – a jsou to často ty nejsilnější – dál se množí a vytvářejí odolnější generace těchto bakterií. Dále je nutno uvést, že jedna třetina antibiotik je předepsána zbytečně6: například proto, že antibiotika řeší pouze bakteriální onemocnění, ale přesto jsou často zbytečně předepisována k léčbě onemocnění virového původu, na která antibiotika neúčinkují.

 

Řešení

Co můžeme dělat? Zde jsou uvedeny možné způsoby, jak zastavit hrozbu rezistence vůči antibiotikům, jak na úrovni lokální, tak v širším měřítku:

  1. Vyvarujte se užívání antibiotik při virových onemocněních. Před zahájením antibiotické léčby je vždy potřeba potvrdit, že se opravdu jedná o onemocnění způsobené bakteriemi.
  2. Pokud Vám byla antibiotika předepsána, vždy užijte celé předepsané množství přípravku, které je potřebné pro efektivní léčbu, čímž předejdete tomu, že si bakterie vybudují imunitu.
  3. Vyhněte se kontaminaci místních ekosystémů a vodních toků správnou likvidací zbylého léčiva.
  4. Mimo situací, kdy jste nuceni užívat antibiotika, konzumujte maso, mléko a vejce pocházející od zvířat, kterým byla antibiotika podávána minimálně.

Úspěšné řešení této celosvětové výzvy v podobě antibiotické rezistence vyžaduje spolupráci na globální úrovni. Posun v našem chování směrem k zodpovědnému užívání antibiotik může pomoci vydláždit cestu budoucnosti, kde se nadále budeme moci spolehnout na jejich ochranu.

 


1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6338985
2 https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181106104213.htm
3 https://www.who.int/news/item/29-04-2019-new-report-calls-for-urgent-action-to-avert-antimicrobial-resistance-crisis
4 http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2019/06/urban-wildlife-may-add-antibiotic-resistance-threat
5 https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190915130055.htm
6 https://www.cdc.gov/media/releases/2016/p0503-unnecessary-prescriptions.html