Společnost Chr. Hansen se zavázala ke krokům vedoucím ke zmírnění klimatických změn

Mauricio Graber climate
srp 03. 2020 11:26 GTM

Společnost Chr. Hansen se připojila ke kampani „Business Ambition for 1,5°C”, naléhavé výzvě iniciované globální koalicí agentur OSN a předními představiteli obchodu a průmyslu, kteří přizpůsobili své podnikání tomu, aby pomohli realizovat nejambicióznější cíl Pařížské dohody, tj. udržet nárůst globální teploty pod hranicí 1,5 °C v porovnání s teplotou před průmyslovou revolucí. Zavazujeme se proto, stanovit si prostřednictvím iniciativy Science Based Targets (SBTi) ambiciózní cíl v oblasti snižování emisí uhlíku.

Abychom zajistili přechod na nízkouhlíkové hospodářství, zmírnili některé z nejhorších klimatických dopadů a předešli nevratnému poškození naší společnosti, našeho hospodářství a přírody po celém světě, musíme podle SBTi udržet nárůst globální teploty do 1,5 °C v porovnání s teplotou v předindustriálním období. SBTi vyzývá přední vizionářské představitele obchodu, aby veřejně zavázali své společnosti ke krokům, které povedou k dosažení tohoto cíle 1,5 °C.

 

Budoucnost šetrná ke klimatu

“Stanovením vědecky podloženého cíle, který je v souladu s omezením nárůstu globální teploty na 1,5 °C, se zavazujeme poskytovat řešení, která budou ke klimatu šetrnější,” říká Mauricio Graber, CEO of Chr. Hansen.

„Posledních několik měsíců ukázalo, že pokud se spojí a společně jednají představitelé různých průmyslových odvětví, vlády a komunity, změny mohou nastat rychle. Co se jasně ukázalo během pandemie způsobené onemocněním COVID-19 je fakt, že jsme závislí na naší přírodě a na stabilitě globálního potravinového a zdravotního systému. Proto je tohle jedinečná příležitost podniknout odvážné kroky, které povedou ke změně stávajícího způsobu podnikání. Restart naší ekonomiky musíme postavit na zelených principech a umožnit tak vybudovat lepší soukromý sektor i veřejné instituce,” zdůrazňuje Mauricio.

 

Udržitelný dodavatel

„Závazek k obchodní ambici udržet oteplení na hodnotě 1,5 °C je jasným znamením, že pokud jde o zmírnění změny klimatu, klademe si stále ambicióznější cíle,” říká Torsten Steenholt, executive vice president, Global Operations, Chr. Hansen. „Náš cíl v oblasti emisí CO2 pro loňský rok jsme splnili. Abychom se i nadále ubírali správným směrem, definujeme si v současné době vědecky podložené cíle v oblasti snižovaní emisí uhlíku napříč celým naším hodnotovým řetězcem. Budeme usilovat o to, abychom se stali udržitelným dodavatelem zaměřeným na snižování emisí z výroby a dopravy. Také neustále hledáme nové inovativní způsoby, jak upcyklovat a transformovat zdroje. Příkladem mohou být kultury v koncentrovanější formě, které zanechávají menší uhlíkovou stopu,” dodává Torsten.

 

Firemní odpovědnost

Společnost Chr. Hansen přichází na trh už více než 145 let s udržitelnými inovacemi, které řeší světové výzvy. Příkladem jsou naše potravinářské kultury, které dokáží oddálit kažení kysaných mléčných výrobků jako je jogurt a mohou tedy potenciálně snížit množství vyhozených jogurtů, čímž pozitivně přispívají ke snížení emisí uhlíku.

V Chr. Hansen je udržitelnost hlavní součástí naší DNA a proto považujeme za povinnost zavést efektivní opatření, která pomohou v boji se změnou klimatu. V lednu jsme byli firmou Corporate Knights mezi společnostmi s potravinářskými ingrediencemi oceněni jako společnost s nejudržitelnějším přístupem na světě a jsme tím zavázáni dále minimalizovat náš dopad na životní prostředí.