Rozšiřte své portfolio mléčných výrobků s dobře zdokumentovanými probiotiky společnosti Chr. Hansen

Chr. Hansen probiotics
zář 14. 2020 11:26 GTM

Miliony lidí po celém světě každoročně trápí onemocnění dýchacích cest a virózy.1 Bakteriím a dalším agens způsobujícím nachlazení je těžké se vyhnout, takže musíme spoléhat na to, že nás ochrání náš imunitní systém. Studie ukazují, že konzumace potravin obsahujících probiotika – včetně kmenů L. CASEI 431®, BB-12® a LGG® společnosti Chr. Hansen – může pomáhat posilovat imunitní odpověď našeho organismu, snížit riziko, že se u nás onemocnění projeví, a zůstat tak díky nim zdraví.

 

Co jsou to probiotika?

Probiotika jsou živé bakterie, které, pokud jsou užívány ve správném množství, mají pozitivní vliv na naše zdraví. Aby mohly být potraviny po odborné stránce považovány za výrobky s probiotickým účinkem, musí tyto výrobky splňovat tři kritéria: musí obsahovat živé bakterie, musí mít pozitivní účinek na zdraví podložený studiemi na lidech a musí u nich být stanoveno množství v jednotkách KTJ (kolonie tvořící jednotka), při jehož pravidelném užívání se dostaví pozitivní účinek na zdraví. Rozsah možných aplikací probiotik je stále ve fázi výzkumu, ale u konkrétních kmenů již byly pozitivní účinky na imunitní systém potvrzeny.

 

Probiotika mohou podpořit imunitní systém

Onemocnění dýchacích cest a různé virózy, do kterých řadíme horečku, kašel a bolest v krku, mohou být zátěží nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost, a to z důvodu absence nemocného v zaměstnání.

Četné studie potvrzují, že některé probiotické kmeny mohou podporovat udržení zdravého imunitního systému, čímž pomáhají předcházet onemocněním dýchacích cest a virózám. Konkrétně kmeny L. CASEI 431®, BB-12® a LGG® byly testovány v řadě velice kvalitních klinických studiích. Výsledkem je, že při užívání těchto kmenů byl zaznamenán nižší výskyt respiračních onemocnění.

 

Zájem o zdraví životní styl je na vzestupu

Probiotické výrobky byly tradičně spojovány s pozitivním účinkem na zažívání, nicméně v posledních letech roste zájem o probiotika v souvislosti s podporou zdravého imunitního systému. Ukazuje na to i dlouhodobý trend, který naznačuje, že spotřebitelé si stále častěji uvědomují důležitost péče o své zdraví a skutečnost, že duševní a fyzickou pohodu mohou podpořit zdravými rozhodnutími.

 

S probiotiky získávají mléčné výrobky přidanou hodnotu

Zvyšující se zájem o probiotika mezi spotřebiteli představuje pro výrobce mléčných výrobků jedinečnou příležitost, jak získat pro své výrobky přidanou hodnotu a odlišit je od konkurenčních výrobků na trhu. Spotřebitelé mají fermentované výrobky spojené s probiotickými účinky a pozitivním vlivem na zdraví a proto jsou pro ně tradiční kysané mléčné výrobky jako jogurt nebo kefír možností, jak přirozeně tyto výhody získat.

„V Chr. Hansen si uvědomujeme, jak je zdraví důležité pro celkovou životní pohodu. Naše probiotické kmeny vylepšují mléčné výrobky a dokáží podpořit kvalitu života spotřebitelů, kteří si tyto výrobky rádi dopřávají,“ říká Lars Bredmose, Senior Director, Dairy Health v Chr. Hansen.

Kmeny společnosti Chr. Hansen s vědecky podloženými účinky dokáží vylepšit jakýkoli kysaný mléčný výrobek včetně kefíru, jogurtového nápoje, skyru či řeckého jogurtu.


Tato informace slouží pro účely výrobních podniků a zdravotníků a jejich komunikaci o ingrediencích určených pro spotřební zboží. Tyto informace nejsou určeny pro konečného spotřebitele finálního výrobku. Zde uvedená prohlášení nejsou kontrolována žádnými úřady ani americkým Úřadem pro potraviny a léčiva. Za veškerá tvrzení uvedená výrobcem směrem ke spotřebitelům nese výhradní odpovědnost obchodník s finálním výrobkem a měl by si sám právně ověřit vhodnost tvrzení, aby zajistil dodržování všech lokálních požadavků. Tyto produkty nejsou léky a jejich účelem není zabránit vzniku nebo léčit jakékoli nemoci. Informace zde uvedené jsou podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé a přesné. Tyto informace mimo jiné prezentují a sumarizují klinická data získaná o produktu (produktech). Jde pouze o informativní sdělení.

 

1 WHO, Fact sheet influenza (seasonal), 2018