Dobré bakterie a jejich důležitá role v našem mikrobiomu

Petri dish microbiome hand
pro 14. 2020 11:26 GTM

Co je to lidský mikrobiom?

Mikrobiom je ekosystém složený z bakterií a dalších mikrobů žijících na nás i v nás, kteří pomáhají podpořit naše zdraví. Toto společenství čítá více než 38 bilionů různých mikrobů a většinu z nich tvoří bakterie. Z toho plyne, že v našem těle žije stejné množství bakterií, jako je našich tělních buněk. „Mikrobiom je naší mikrobiální identitou a pro naše zdraví je velmi důležité udržet ho v rovnováze“, říká Adam Baker, Director of Science ve společnosti Chr. Hansen.

Mikrobiom s námi roste a vyvíjí se. Od dětství až po stáří, v rozhodujících fázích našeho života, jako jsou narození a prvních 1000 dnů1, po celou tuto dobu nás bakterie ovlivňují a na naše zdraví mohou mít často zásadní vliv2. Podle Adama Bakera „má každý člověk odlišnou skladbu těchto bakterií, jinými slovy tedy máme každý svůj jedinečný mikrobiom. Zvláště důležité je si uvědomit, že pokud jsou tyto bakterie v rovnováze, žijí s námi v poklidném, harmonickém vztahu a pomáhají podpořit naše zdraví.“

 

Změny v životním stylu mají dopad i na náš mikrobiom

Dnešní životní styl se vyznačuje mnoha faktory, jako jsou stres a užívání antibiotik, které mohou ovlivnit rozmanitost a rovnováhu bakterií našeho mikrobiomu. A to může mít dopad na naše zdraví. „K tomu, abychom si udrželi vyváženou bakteriální rozmanitost, nám může pomoci užívání probiotik. V Chr. Hansen víme, jak na to. Více než 100 let vyvíjíme a pracujeme s probiotickými bakteriálními kmeny, zvanými také „dobré“ bakterie. Probiotické kmeny, které vyvíjíme v Chr. Hansen, stojí na vědeckém základě a jejich účinky jsou prokázány mnoha studiemi,“ vyzdvihuje Adam.

 

Kde přesně v našem těle můžeme tyto dobré bakterie najít?

Bakterie žijí v nás i na nás. Celý povrch našeho těla i jeho vnitřní dutiny (např. ústa, gastrointestinální trakt a kůže) jsou hustě osídleny mikroorganismy. Přes 90 % těchto bakterií se nachází v našich střevech a tvoří největší mikrobiom v lidském těle. „Mezi významné a zdraví prospěšné bakteriální kmeny patří i Lactobacillus a Bifidobacteria. Některé z těchto bakteriálních kmenů užíváme jako probiotika a pomáhají podpořit naše zdraví,“ říká Adam Baker.

 

Rostoucí zájem o mikrobiom a probiotika

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 jsme v nedávné době zaznamenali obrovský zájem lidí o hledání možných způsobů, jak posílit svůj imunitní systém. „Pochopení a studium procesů, které se za tím vším skrývají, je fascinující. Tahle doba je proto fascinující,“ poznamenává Adam, který také vysvětluje, že „v Chr. Hansen věnujeme obrovské úsilí vývoji probiotických kmenů a vysvětlení toho, jak fungují. Nejsme jen někdo, kdo prodává určitou komoditu pod určitým jménem – za našimi produkty stojí věda a výzkum. Spotřebitelé mohou našim produktům věřit a těžit z výhod vhodně zvolených probiotik. V budoucnu se možná dočkáme i jejich terapeutického využití.“

Snažíme se ještě lépe porozumět našemu soužití s bakteriemi v rámci jednoho ekosystému a tomu, jaký mají vliv na naše zdraví v různých fázích našeho života. Chceme tak najít způsoby, jak obnovit a udržet rovnováhu těchto bakterií tvořících náš mikrobiom.

 


1 Ruairi C. Robertson, Amee R. Manges, B. Brett Finlay, Andrew J. Prendergast, The Human Microbiome and Child Growth – First 1000 Days and Beyond, Trends in Microbiology, Volume 27, Issue 2, 2019, Pages 131-147
2 L Putignani Front. Cell. Infect. Microbiol., 23 November 2012, Human gut microbiota: onset and shaping through life stages and perturbations, Lorenza Putignani*