Budoucnost alternativ masných výrobků

Plant-based burger
dub 12. 2021 11:26 GTM

Světový trh s rostlinnými alternativami masných výrobků roste. Nárůst popularity této kategorie s sebou nese i vyšší očekávání a požadavky na kvalitu. Spotřebitelé očekávají lepší chuť i vzhled rostlinných alternativ a také požadují, aby byly tyto výrobky zdravější. To vede ke zvyšování poptávky po chlazených výrobcích, které jsou oproti svým mraženým protějškům vnímány jako čerstvější i zdravější. Spotřebitelé také kladou důraz na menší množství aditiv. Dlouhý seznam ingrediencí a vysoký obsah sodíku mnohých výrobků z této kategorie často vede ke zklamání zákazníků.

Vyvíjející se požadavky trhu motivují výrobce, aby hledali cesty, jak nabídnout spotřebitelům zdravější alternativy masných výrobků s důrazem na jejich ekologickou produkci. Zejména chlazené produkty mohou představovat náročný úkol, a to jak z důvodu krátké doby trvanlivosti v porovnání s výrobky mraženými, tak také z hlediska udržení jejich čerstvosti. V Chr. Hansen chceme pomoci výrobcům rostlinných alternativ dosáhnout v této oblasti té nejvyšší úrovně kvality, ať už jde o stávající producenty nebo o ty, kteří se chystají do této oblasti teprve vstoupit. Na základě našich znalostí v oblasti technologie potravin a mikrobiologie se snažíme vyvíjet taková řešení, díky kterým budou potraviny zdravější, bezpečnější a lahodnější. Naše novinka SAFEPRO® Flora Ctrl 01 obsahuje živé kultury, známé také jako „dobré bakterie”, které udrží výrobky déle čerstvé bez nutnosti použití dalších ingrediencí.

S kulturou SAFEPRO® Flora Ctrl 01 jsou nejnovější rostlinné výrobky na trhu chráněny před znehodnocením pomocí starověké metody fermentace. Konkrétně tím, že vybrané potravinářské kultury soupeří s nežádoucími kontaminujícími mikroorganismy, které by jinak pro výrobek znamenaly zkázu. Použití tohoto produktu má tedy následující výhody: delší trvanlivost pro Vaše výrobky a více času na jejich konzumaci pro spotřebitele. Dále přináší menší potřebu přidávat antimikrobiální látky často s vysokým obsahem sodíku, tedy nižší i celkový obsah sodíku ve finálním výrobku, a čerstvost po celou dobu trvanlivosti pro čistou chuť těchto výrobků.

Pro výrobce je obrovským benefitem také lepší ochrana proti Listeria monocytogenes a méně znehodnocených výrobků v důsledku pomnožení kvasinek a plísní, což vylepší Váš profil udržitelnosti.

Velice nás těší, že můžeme pomoci výrobcům rostlinných alternativ objevit potenciál ukrytý v síle živých kultur.