Nová studie prokázala příznivý vliv Bifidobacterium, BB-12® na kojence

Asian baby
led 24. 2022 10:35 GTM

Nedávno publikovaná studie zabývající se zklidňujícím účinkem Bifidobacterium, BB-12® na plačící a rozrušené kojence autorů Chen et al je dalším příspěvkem do obsáhlé databáze vědeckých článků týkajících se BB-12®, na světě nejlépe zdokumentovaného kmene rodu Bifidobacterium. Prokázalo se, že demografické vlivy ani genetika přínosy tohoto kmene nijak neovlivňují. To je velice důležité zjištění, protože možné odchylky v účinku probiotik napříč populací s různým složením mikrobioty patřilo mezi často diskutovaná témata. 

Studie se zabývala i vlivem na spánek kojenců. Těm, kterým bylo podáváno Bifidobacterium, BB-12® po dobu 21 dnů, se doba spánku průměrně o jednu hodinu prodloužila a jejich rodiče uvedli, že zaznamenali i pozitivní vliv na fyzické, emocionální a sociální projevy svých dětí. Během 21denní studie bylo také pozorováno, že se zlepšila pravidelnost vyprazdňování těchto kojenců a konzistence jejich stolice.

Dr. Cathrine Melsaether, vedoucí vědecká pracovnice klinického vývoje společnosti Chr. Hansen uvádí: „Studie ukazuje, že kmen rodu Bifidobacterium, BB-12®, pomáhá zklidnit kojence, kteří mají větší sklony k déletrvajícímu pláči. Naše výsledky ukazují, že ve skupině kojenců, kterým bylo podáváno Bifidobacterium, BB-12® po 21 dnů, bylo třikrát více dětí, u kterých se podařilo zredukovat stavy déletrvajícího pláče oproti skupině, které bylo podáváno placebo.”

 

Probiotika, která mohou pomoci lidem ze všech koutů světa

Tato studie byla provedena v Číně a Itálii, abychom vyloučili vliv prostředí nebo genetiky na jejich účinnost. V obou zemích byly účinky probiotického kmene rodu Bifidobacterium, BB-12®, na zklidnění nadměrně plačících a neklidných dětí potvrzeny, což jasně ukazuje jeho potenciál získat na celosvětovém významu. 

„Dosaženými poznatky pomáháme usnadnit každodenní život více rodičům a jejich dětem“, říká Mehdi Sadaghian, poradce pro vědu, Chr. Hansen.

 

Bifidobacterium, BB-12® vyrábí společnost Chr. Hansen a jeho genetická stabilita je prověřena již desítkami let. BB-12® je registrovaná obchodní značka společnosti Chr. Hansen A/S.


Tato informace slouží pro účely výrobních podniků a zdravotníků a jejich komunikaci o ingrediencích určených pro spotřební zboží. Tyto informace nejsou určeny pro konečného spotřebitele finálního výrobku. Zde uvedená prohlášení nejsou kontrolována žádnými úřady ani americkým Úřadem pro potraviny a léčiva. Za veškerá tvrzení uvedená výrobcem směrem ke spotřebitelům nese výhradní odpovědnost obchodník s finálním výrobkem a měl by si sám právně ověřit vhodnost tvrzení, aby zajistil dodržování všech lokálních požadavků. Tyto produkty nejsou léky a jejich účelem není zabránit vzniku nebo léčit jakékoli nemoci. Informace zde uvedené jsou podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé a přesné. Tyto informace mimo jiné prezentují a sumarizují klinická data získaná o produktu (produktech). Jde pouze o informativní sdělení.