Jak rozumět etiketám: minimální trvanlivost do, často dobré i poté

Food waste garbage
čvn 23. 2022 14:05 GTM

Boj s plýtváním vyžaduje víceúrovňový přístup, který mimo jiné zahrnuje stejně tak důraz na kvalitu potravin, jako na osvětu v chování spotřebitelů. Kysané mléčné výrobky, např. jogurty a sýry, obecně nepředstavují hrozbu pro naše zdraví, i když jsou konzumovány ke konci své trvanlivosti nebo i po ní. Bohužel až 68 % těchto výrobků napříč Evropou nese označení Spotřebujte do a spotřebitelé se častěji řídí tímto údajem na obalu výrobku než jeho skutečným stavem, kdy i po této době výrobek ve většině případů zůstává bezpečný, chutný a výživově hodnotný. Přesto pak končí v odpadkovém koši. 

 

Spojili jsme síly proti plýtvání

Společnost Chr. Hansen se ve Francii, Dánsku a Polsku připojila k iniciativě společnosti Too Good To Go. Této společnosti se přisuzuje vůdčí postavení, mluvíme-li o snaze bojovat s plýtváním potravinami. Spolu s dalšími společnostmi se Chr. Hansen zavázala snížit množství potravin, které se vyhodí v důsledku nedostatečného pochopení označování některých potravin ze strany spotřebitelů. 

Označení doby spotřeby může být na některých výrobcích pro spotřebitele mnohdy matoucí a často právě neporozumění problematice vede ke zbytečnému plýtvání s takto označenými potravinami. K iniciativě společnosti Too Good To Go jsme se připojili proto, abychom pomohli zvýšit povědomí o tom, jak lze vhodným označením doby spotřeby předcházet plýtvání potravinami. Příkladem uveďme Francii, kde bylo zjištěno, že až 53 % tamější populace ne zcela jistě dokáže rozlišovat mezi označením „Spotřebujte do“ a „Minimální trvanlivost do“. Výsledkem je 20 % zbytečně vyhozených potravin z celkového objemu potravinového odpadu, který vyprodukují domácnosti ve Francii. Obě společnosti, jak Chr. Hansen, tak Too Good To Go, by rády viděly více výrobků nesoucí označení doby spotřeby „Minimální trvanlivost do, často dobré i poté“, neboli ‘Best before, often good after’.

 

Jak správně rozumět etiketám na potravinách, vč. doby spotřeby1?

  • Spotřebujte do – označuje datum, do kterého může být potravina konzumována bezpečně.
  • Minimální trvanlivost do – označuje datum, do kterého si potravina uchová svoji deklarovanou kvalitu. Potraviny lze bezpečně konzumovat i po uvedeném datu za podmínky, že jsou respektovány pokyny pro skladování a že není poškozen obal; potraviny však mohou ztratit svoji původní chuť a konzistenci.
  • Minimální trvanlivost do, často dobré i poté – je dobré spotřebitelům připomínat, že potraviny mohou bezpečně konzumovat i po datu min. trvanlivosti. Měli by se řídit svými smysly, výrobek, který nevykazuje žádné známky kažení, odchylky ve vůni či chuti, mohou bezpečně konzumovat i po uplynutí doby min. trvanlivosti.

 

Náš cíl: do roku 2025 zachránit 2 milióny tun jogurtů před zbytečným vyhozením

„Boj s plýtváním potravinami je klíčovou součástí našich cílů v oblasti trvalé udržitelnosti a potravinářské kultury, které pomáhají v tomto boji s plýtváním, jsou v tomto naším strategickým nástrojem. Přirozená ochrana potravin založená na fermentaci pomáhá prodloužit trvanlivost bez použití umělých ingrediencí. Dobré bakterie dokáží potlačit růst nežádoucích mikroorganismů a oddálit tak kažení. Výsledkem jsou výrobky, které vydrží déle a méně zatěžují životní prostředí. Zvýšit povědomí o označování potravin je jen začátek naší cesty. Ta bude u konce až uvidíme, že všechny kysané mléčné výrobky v Evropě nesou označení „Minimální trvanlivost do, často dobré i poté“. Věříme, že je to jedna z možných cest, jak podpořit boj s plýtváním potravinami,” říká Marianne Gregersen, Commercial development manager, Dairy Bioprotection, Chr. Hansen.

Společnost Chr. Hansen se zavázala do roku 2025 ušetřit 2 miliony tun jogurtů před zbytečným vyhozením. Vyzýváme výrobce a prodejce potravin, aby se s námi spojili v boji proti plýtvání potravinami napříč potravinovým řetězcem. 

 


1 Zdroj
https://www.toogoodtogo.com/en-gb/c/look-smell-taste/look-smell-taste
https://www.chr-hansen.com/en/food-cultures-and-enzymes/bioprotection