Chr. Hansen je druhou nejudržitelnější společností na světě pro rok 2022

Chr. Hansen building
srp 21. 2022 14:36 GTM

Globální biotechnologická společnost Chr. Hansen byla již pátým rokem po sobě zařazena na seznam 100 společností s nejvíce udržitelným přístupem, který sestavuje organizace Corporate Knights na základě kritérií pro udržitelné investování (ESG) – životní prostředí, sociální oblast, způsob řízení. Letos jsme se umístili na 2. místě, kdy byl oceněn především progres v oblasti ESG a přínos mikrobiálních produktů pro společnost jako takovou.

Pro Chr. Hansen není udržitelnost odděleně stojící disciplínou. Je součástí všeho, co děláme. Naší strategií je plně využívat potenciál, který tento koncept nabízí jak v oblasti potravinářských kultur a enzymů, tak pro oblast zdraví a výživy. Jako biotechnologická společnost s globální působností, která vyvíjí produkty do potravinářství, farmacie, doplňků stravy a zemědělství, hrajeme významnou roli při vytváření potravinového systému, který je odolný a který bude také schopný uživit rostoucí populaci s minimálním nepříznivým dopadem na klima naší planety. Díky těmto řešením, která přispívají ke zdravějšímu životu lidí, zvířat i rostlin, naši zákazníci a další partneři věří, že to s podporou udržitelného rozvoje myslíme vážně a toho si nesmírně vážíme. Avšak podle Camilla Lercke, Head of Sustainability & ESG, Chr. Hansen, je před námi ještě spousta práce.

„Vědecky podložené cíle stanovené do roku 2030 nám mají pomoci zajistit budoucnost našeho podnikání po přechodu na nízkouhlíkovou politiku. Na mnohých z nich – například plný přechod na obnovitelné zdroje energie – se již pracuje“, říká Camilla Lercke. 

„Ambice snižovat uhlíkovou stopu a současně být pro naše zákazníky partnerem v zavádění udržitelnějších postupů zůstává naší klíčovou prioritou i pro následující roky. Věříme, že díky ocenění organizací Corporate Knights se zvýší povědomí o tom, co mohou biotechnologické postupy nabídnout v případě tolik potřebných změn v péči o půdu a pěstování rostlin, ve způsobu stravování i v tom, jak žít zdravější život,“ uzavírá Camilla Lercke.