Jak zvýšit produktivitu bez vlivu na kvalitu mléčných výrobků? – 1. část

Soft cheeses and fruits on a platter
lis 14. 2022 11:17 GTM

Rostoucí náklady i zvyšování cen – výrobci hledají cesty, jak získat více za méně

Vzhledem k nedostatku surovin, jejich vysokým cenám a celosvětově rostoucí inflaci, která se v roce 2022 blíží k předpovídaným 8,8 % oproti 2,4 % v roce 20211, musí výrobci i nadále počítat s rostoucími náklady na své podnikání. V roce 2022 se očekává pokles produkce mléka pro mlékárenský průmysl přibližně o 0,7 %. Meziroční navyšování mezd zaměstnanců v mnoha zemích2 nekopíruje výši inflace, ceny zboží rostou a spotřebitelé již nedosáhnou na výrobky, které si v minulosti mohli dovolit. Všechno dohromady pak vytváří tlak na výrobce i ceny zboží jak ze strany nabídky, tak ze strany poptávky.

 

Vyšší efektivita výroby nemusí znamenat horší chuť, konzistenci nebo kvalitu  

Snižování nákladů často souvisí s cenou konečného výrobku, kdy změny ve výrobním procesu mohou ovlivnit i kvalitu takového výrobku. V konečném důsledku mohou změny ve složení výrobku vést ke zklamání důvěry spotřebitelů a jejich odklonu od daného výrobku. V případě mléčných výrobků stále platí, že pro spotřebitele je chuť výrobku klíčová. To musí mít výrobci na paměti, pokud chtějí do receptury jakkoliv zasahovat nebo zavádět úsporná opatření ve výrobě. 

Vyšší efektivita výrobního procesu nemusí znamenat horší kvalitu konečného výrobku. Volbou těch nejlepších kultur a enzymů do svých receptur v kombinaci s vhodně zvolenou technologií výroby, mohou mlékaři snížit své náklady a zachovat skvělou kvalitu svých výrobků, na kterou jsou jejich zákazníci zvyklí a kterou očekávají. Využitím přirozených procesů a síly přírody mohou výrobci získat více za méně bez kompromisů na kvalitě svých výrobků. 

 

Efektivní proces a neoddiskutovatelná kvalita výrobků 

Na vlastnosti výsledného produktu má vliv celá řada faktorů. V mlékárenství to může být třeba obsah tuku a bílkovin v daném výrobku, stejně jako použití zahušťovadel, kultur a enzymů, které přírodní cestou pomáhají dosáhnout výrobcům požadovaného výsledku. 

Úprava výrobního procesu tedy může být také účinným nástrojem pro zvýšení produktivity výroby. Správně zvolenou kulturou lze dosáhnout efektivnější fermentace či zrání. Kultury pro rychlou fermentaci mohou například pomoci navýšit kapacitu výrobní linky a snížit tak provozní náklady. V případě jogurtů může přechod na rychlejší kulturu z řady YOFLEX® Express pomoci ušetřit čas a zvýšit kapacitu závodu (především v případě jogurtů zrajících v obalu).

Níže jsou uvedeny některé příklady naší spolupráce se sýraři a výrobci jogurtů, kdy cílem této spolupráce bylo navýšení produktivity závodu a snížení nákladů, jinými slovy pomoci jim vyrábět více za méně:

 

Příklad 1: jogurt

Snížení obsahu bílkovin v jogurtu o 0,3 % umožnilo v závodě, který produkuje 5000 tun jogurtů ročně, ušetřit 150000 dolarů ročně, což představuje asi 38 dolarů na tunu vyrobeného jogurtu.* Nižší obsah bílkovin může však ovlivnit hustotu výsledného jogurtu. Startovací kultura, která účinně ovlivní konzistenci, ve smyslu vyšší hustoty, byla tou správnou volbou pro udržení špičkové kvality výrobku. Některé kultury z řady The Perfect Partner společnosti Chr. Hansen mají schopnost během fermentace produkovat ve výrobku exopolysacharidy (EPS), čímž kompenzují nižší obsah sušiny výrobku. 

V kombinaci s úpravou receptury může výše popsané pomoci výrobcům snížit své náklady a zvýšit efektivitu i udržitelnost výroby bez vlivu na kvalitu finálních výrobků.

*Odhad výsledného přínosu pro zákazníka vychází ze zprůměrovaných vstupních nákladů, receptur a výpočtů společnosti Chr. Hansen.1 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022#:~:text=Global%20inflation%20is%20forecast%20to,to%204.1%20percent%20by%202024.
2 https://www.oecd.org/employment-outlook/2022/