Jak zvýšit produktivitu bez vlivu na kvalitu mléčných výrobků? – 2. část

Jak zvýšit produktivitu bez vlivu na kvalitu mléčných výrobků? – 2. část
lis 22. 2022 14:01 GTM

I malá zlepšení mohou mít významný dopad

V minulém roce došlo k dramatickým makroekonomickým a politickým změnám, které celosvětově změnily situaci v potravinářství a nápojovém průmyslu. V Chr. Hansen však věříme, že tyto změny mohou znamenat pro výrobce také příležitost zamyslet se nad efektivitou a udržitelností stávajícího procesu. Produktivitu lze zvýšit i pouhým vylepšením receptur a zvýšit tak výtěžnost, snížit množství odpadu nebo zkrátit dobu výrobu. Cíleným využitím přirozených procesů mohou výrobci zvýšit efektivitu a dopřát svým zákazníkům bezpečné produkty stejné chuti a kvality, kterou spotřebitelé očekávají. Podívejme se na proces výroby sýrů.

Se správně zvoleným vstupním materiálem si mohou sýraři dovolit snížit podíl sušiny, aniž by se tato změna negativně podepsala na chuti či textuře výsledného sýra. Syřidla s nízkou proteolytickou aktivitou, jako je CHY-MAX® Supreme a enzymy, jako je např. YIELDMAX, společnosti Chr. Hansen jsou jedničkami na trhu, dokáží zlepšit zadržení sušiny v sýru a umožňují vyšší obsah vlhkosti při zachování konzistence produktu i spokojenosti spotřebitele.

 

Příklad 2: sýry

Lepší navázání vody ve výrobku může zvýšit celkovou výtěžnost, kdy v případě závodu s produkcí 10 000 tun sýra ročně, dokáže nárůst o pouhé 1,0 % výrobci ušetřit až 300 000 € ročně.* Díky vhodným enzymům, syřidlům a správně nastaveným parametrům výrobního procesu mohou výrobci zlepšit svou produktivitu a dosáhnout tak vyšších zisků i snížit množství odpadu.

 

Kratší doba výroby zvýší kapacitu výrobny

Výroba většiny mléčných výrobků se neobejde bez zajištění dostatečné doby pro fermentaci, zrání a následného skladování. V některých případech, pokud výrobci změní stávající kulturu, enzym nebo syřidlo, mohou dosáhnout urychlení některého z výše jmenovaných přirozených procesů, zlepšit tak efektivitu výroby a navýšit kapacitu dané výrobní linky. Kultury pro rychlý pokles pH mohou například v případě mozzarelly zkrátit čas zrání.

Syřidla mohou také zvýšit produktivitu a to tím, že mohou zkrátit dobu výroby. Například CHY-MAX® Supreme může zkrátit dobu výroby o 15–20 minut a získaný čas pak lze využít na rozšíření výroby o jeden výrobník denně.

Dalším nástrojem pro zvýšení efektivity výroby je zkrácení doby zrání ve sklepích. Pomocí přídavku doplňkových kultur se výrobcům podařilo například urychlit zrání čedaru a umístit ho na trh až o tři měsíce dříve oproti původnímu plánu. Přirozený proces zrání je důležitý z hlediska tvorby intenzivního aroma, proto za normálních okolností se ke zkracování zrání sýrů ve sklepích nepřistupuje, nicméně pokud se přidají doplňkové kultury jako CR-Savory (nebo další kultury z řady CR-500), které přirozeně podpoří tvorbu mnoha chuťových tónů, lze dobu zrání výrazně zkrátit. 

Náš zkušený tým expertů na danou problematiku může výrobcům pomoci najít pro ně nejlepší řešení a nastavit parametry výrobního procesu s ohledem na stávající recepturu a požadované výsledky. Spoluprací s námi poznáte, že i malý rozdíl může mít významný dopad. 

*Odhad výsledného přínosu pro zákazníka vychází ze zprůměrovaných vstupních nákladů, receptur a výpočtů společnosti Chr. Hansen.