Taste-IT™ - snadné a chytré hodnocení senzorických parametrů potravin

Nástroj Taste-IT™ pro degustace výrobků
úno 17. 2023 13:15 GTM

Změny tržních trendů přináší nové příležitosti 

Mezi hlavní trendy současného trhu s potravinami patří nahrazování hlavních jídel svačinami (snackifikace) a personalizace stravy. Potraviny musí být v souladu s životním stylem a spotřebními zvyklostmi spotřebitelů, čehož je důsledkem potřeba vyrábět menší porce a větší rozmanitost. Podle údajů společnosti Mintel například více než čtyři pětiny respondentů v Polsku tvrdí, že rádi objevují nové chutě a ingredience typické pro jiné kultury/země.

Protože jsou dnešní spotřebitelé ochotní experimentovat a objevovat nové, neznámé chutě a potraviny, otevírají se zde pro výrobce možnosti k zaplnění mezer na trhu. Nástrojem může být diferenciace chutí výrobků. Výrobci potravin už také ustupují od strategie „univerzální je pro všechny“ a namísto toho se snaží nabízet výrobky s ohledem na rozmanité emocionální a kulturní potřeby, které se dostávají do centra pozornosti. 

Senzorická analýza je komplexní záležitost a bývá tím složitější, čím více vzorků a hodnotitelů je do ní zapojeno a čím více otázek dotazník obsahuje. Společnost Chr. Hansen představila nové řešení, které se s těmito obtížemi dokáže vypořádat pomocí umělé inteligence. Tento nástroj se používá k hodnocení senzorických vlastností sýrů, ale používá se i pro jiné kategorie výrobků. Společnost Chr. Hansen rozšířila možnosti pro použití tohoto nástroje i na oblasti, kterými jsou čerstvé kysané mléčné výrobky, maso a masné výrobky i hotová jídla.

 

Standardizované a strukturované senzorické hodnocení díky Taste-IT™

Výsledkem 6měsíční spolupráce společností Chr.  Hansen a FlavorWiki je systém, který umožní standardizované a strukturované senzorické hodnocení produktu. Od jeho uvedení se těší velké oblibě a zákazníci nás dokonce žádají o přizpůsobení tohoto nástroje pro analýzu svého B2C trhu.

Nástroj Taste-IT™ je v podstatě on-line řešení, kde panelisté (členové hodnotící komise) zaznamenají své hodnocení pouhým kliknutím na správné tlačítko. Hodnocení zaznamenané v jednom kroku je v dalších krocích testováno a ověřováno. Výsledkem je informace o tom, jak vzorky splňují daná očekávání. Nástroj Taste-IT™ funguje jak na chytrých zařízeních, tak na počítačích. Digitální nástroj zobrazuje reakce v reálném čase a umožňuje tak diskuzi i jednoduché sdílení výsledků ochutnávky (hodnocení). Lze porovnat celkovou preferenci testovaných vzorků mezi sebou. 

Základním typem hodnocení výrobků pomocí nástroje Taste-IT™ jsou párový test a nucený výběr. Jde o jednoduché otázky typu „ano/ne“, které umožní i nevyškoleným neprofesionálním degustátorům objektivně a intuitivně zmapovat jejich individuální vnímání chutí.

 

Zdroj: International Dairy Magazine