Produktivita ruku v ruce s udržitelností

Aerial-view-empty-road-forest-900x514
bře 28. 2023 21:30 GTM

Skvělá chuť je tou nejlepší reklamou. Proto je důležité udržet chuť mléčných výrobků i při úpravách receptury a optimalizaci nákladů.

Svět se pod vlivem makro-ekonomické situace posledních několik let dramaticky mění. Narušené dodavatelské sítě, inflační tlak i zvyšování cen nutí výrobce napříč průmyslovými odvětvími získat z dostupných surovin maximum.

Optimalizace produktivity nemusí nutně znamenat kompromisy ani v kvalitě, na kterou jsou zákazníci zvyklí, ani ve Vašich závazcích v oblasti udržitelnosti. Pokud budou výrobci věnovat potřebnou péči výběru vhodných kultur, enzymů a zkombinují je s co nejideálnějším technologickým postupem, pak mohou ušetřit na vstupních nákladech, a přesto nabídnou zákazníkům výrobky v očekáváné kvalitě. 

 

Kdy jsou ruku v ruce produktivita a udržitelnost 

V Chr. Hansen již více než 149 let využíváme přírodní zdroje k optimalizaci procesů v mlékárenství. Naše řešení jsou udržitelná a efektivní. S našimi zákazníky pracujeme především v oblastech výtěžnosti, množství odpadu, doby výroby aj.

Níže jsou uvedeny některé z příkladů spolupráce mlékařů s Chr. Hansen pro zvýšení produktivity, snížení nákladů a maximálního využití mléka jako suroviny: 

  • Nižší obsah bílkovin v jogurtu spolu s nejnovějšími inovacemi v oblasti kultur může výrobcům pomoci snížit náklady. Řada YOFLEX® Premium společnosti Chr. Hansen je složena z kultur vytvářejících hustou konzistenci, které tak dokážou vykompenzovat nižší obsah sušiny. Díky těmto jedinečným kulturám lze snížit obsah bílkovin o 0,2 % - a v některých případech i o ještě víc.

  • Správně zvolenými ingrediencemi a nastavením výrobního procesu mohou sýraři snížit obsah sušiny v sýrech při zachování požadované konzistenci a chuti. Na trhu nejlépe hodnocená syřidla s nízkou proteolytickou aktivitou od společnosti Chr. Hansen, jako je například CHY-MAX®, mohou pomoci zlepšit zadržování vody a zvýšit tak výtěžnost sýra při zachování skvělé kvality.

  • Kratší doba zrání je další z možností, jak zlepšit produktivitu procesu. Ti výrobci, kteří začlenili do svého procesu zrací kultury, aby urychlili proces zrání, dostali svůj výrobek na trh dříve, než původně plánovali. Přirozené zrání je důležité pro rozvoj intenzivní chuti sýrů. Přírodní řešení pro zrání sýrů společnosti Chr. Hansen podpoří vznik požadovaných chuťových tónů a Vy rychleji dostanete sýr požadované zralosti. 

Drobná zlepšení produktivity mohou mít velký dopad

Chcete se dozvědět více?

Naši techničtí manažeři mají zkušenosti i odborné znalosti pro spolupráci s mlékaři po celém světe s cílem vytipovat ty nejvhodnější kultury a enzymy spolu s doporučením optimálních parametrů výroby a jejich aplikace na stávající recepturu, stejně jako při vývoji receptury nové. 

Spolupracujte s námi a zjistíte, jaký rozdíl Vám může přinést lepší produktivita procesů. Společně můžeme utvářet lepší svět. Přirozeně.