Pomozte zlepšit bezpečnost potravin a minimalizujte ztráty díky testům na rezidua antibiotik MilkSafe™

Mléko bez reziduí antibiotik
čvn 18. 2024 10:48 GTM

Snižte sekundární ztráty a riziko vzniku antimikrobiální rezistence eliminací reziduí antibiotik

Producenti mléka i mlékárny dobře vědí, že existuje mnoho důvodů, proč je třeba syrové mléko testovat, aby se zajistilo, že neobsahuje rezidua antibiotik. V mnoha regionech tato povinnost vychází z průmyslových norem, kdy producenti musí zajistit, že případný obsah reziduí antibiotik je v souladu s předpisy dané země.

Kromě legislativních požadavků, je tu i riziko dopadu na výrobu jogurtů nebo sýrů. V důsledku přítomnosti reziduí antibiotik v syrovém mléce se může prodloužit doba fermentace, což může způsobit zpoždění výroby, které může být pro mlékárny nákladné, nebo ovlivnit konzistenci či chuť finálních výrobků. Testováním mléka na přítomnost antibiotik v rané fázi výroby lze omezit a zmírnit následné ztráty a snížit celkový dopad potenciální kontaminace.

Je tu také tlak ze strany spotřebitelů, kteří požadují transparentnost potravinového řetězce, a jejich rostoucí obavy z antimikrobiální rezistence a hrozby, kterou může představovat pro lidské zdraví.
Tyto faktory podtrhují důležitost testování mléka a význam dodržování legislativních požadavků na min. hladiny případných reziduí antibiotik, a to jak z pohledu vlivu na zdraví spotřebitelů, tak pro ochranu celého hodnotového řetězce před neočekávanými ztrátami. 

 

Klíčová úloha screeningu reziduí antibiotik při zajišťování bezpečné a efektivní produkce mléka a mléčných výrobků 

Maximální limity pro residua (MRLs) stanovené právními předpisy pro antibiotika jsou důležité pro bezpečnost surovin a potravin živočišného původu, ale nejsou dostatečné k tomu, aby vždy zajistily technologickou bezpečnost surovin. Proto je výběr správného screeningového testu na rezidua antibiotik důležitý nejen pro zajištění bezpečných výrobků, ale také pro zajištění vlastní bezpečné výroby. Nedávné studie1,2 ukázaly, že některá rezidua antibiotik (např. ceftiofur, oxytetracyklin) mají významný vliv na dobu prokysávání a vlastnosti jogurtu (reologické parametry, viskozitu, konzistenci), i když jsou v mléce přítomna na úrovni MRL nebo ½ x MRL. Spolehlivý test s limitem detekce některých antibiotik i pod úrovní MRL tedy není slabinou, ale naopak přínosem, který může ušetřit peníze v případě znehodnocených výrobníků, zejména pokud je zpožděné prokysávání kombinováno s přítomností bakteriofágů.

 

Řešení, které pomáhá mlékárnám zvládat rizika v každém kroku mléčného řetězce

Testování na rezidua antibiotik na samém počátku výroby přináší mlékárnám řadu výhod, zejména jim umožňuje snížit ztráty a minimalizovat zpoždění ve výrobě. 
Řešení MilkSafe™ je navrženo pro snadné testování mléka a umožňuje rychlou, spolehlivou, jednoduchou a dosledovatelnou detekci reziduí antibiotik.  
MilkSafe™ zlepšuje bezpečnost potravin a snižuje ztráty tím, že umožňuje producentům testovat rezidua antibiotik v každém kroku mléčného řetězce, a to již na úrovni farmy nebo v cisterně ještě před přepravou mléka do mlékárny. Díky řešení MilkSafe™ mohou výrobci včas odhalit problémy, které by přítomnost reziduí antibiotik mohli způsobit a vysledovat původ jakékoli kontaminace až k jejímu zdroji. Řada produktů MilkSafe™ navíc umožňuje testování na širokou škálu antibiotik, takže mlékárny mohou zajistit dodržování místních předpisů. 
Metoda testování je jednoduchá a spolehlivá: stačí nanést několik kapek mléka na kazetu, nechat test inkubovat a interpretovat výsledky vizuálně nebo pomocí čteček MilkSafe™. Snadno ovladatelné přenosné inkubátory a čtečky jsou navrženy pro flexibilitu analýzy a jednoduchými postupy testování.
Zavedení systému MilkSafe™ v počátečních fázích hodnotového řetězce mléka – ať už na farmě, během přepravy nebo ve sběrných střediscích – poskytuje mlékárnám možnost účinně předcházet možným rizikům. Zajišťuje, že mléko vstupující do výrobní linky je té nejvyšší kvality, čímž se snižuje pravděpodobnost zpoždění výroby a chrání před ekonomickými dopady případné kontaminace. 
Řada produktů MilkSafe™ byla navržena s ohledem na stanovené limity reziduí (MRL) v EU a pokrývá všechny běžně používané skupiny antibiotik včetně beta-laktamů, cefalexinu, tetracyklinů, sulfonamidů, streptomycinu, chinolonů, aflatoxinu a chloramfenikolu. Všechny testy jsou externě validovány laboratoří ILVO.

 

Řešení pro kompletní dosledovatelnost a transparentnost

Bez ohledu na to, kde se testování provádí, čtečky MilkSafe™ zaznamenávají data z testů do služby MilkSafe Cloud v reálném čase.  Zálohování v cloudu zajišťuje, že všechna data z testů jsou zaznamenána na centralizovaném místě a jsou snadno přístupná odkudkoli. Mlékárny mohou digitalizovat proces testování pomocí webové služby MilkSafe™ pro zajištění kvalitní dokumentace, optimalizované analýzy a výsledků, které lze kdykoli zkontrolovat, sdílet nebo se k nim vrátit, čímž se zajistí dosledovatelnost a transparentnost nastavení testování antibiotik.  

 

Zdroj:
1. Pavlina Navrátilova et al.: Effect of Cephalosporin Antibiotics on the Activity of Yoghurt Cultures, Foods 2022, 11, 2751. https://doi.org/10.3390/foods11182751
2. PROJECT REPORT (Chr. Hansen proprietary study): Effect of antibiotic residues on fermentation time and quality characteristics of yoghurt, Yogesh Khetra, Dairy Technology Division, ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana, India