Jak lze pomocí enzymu CHY-MAX® Supreme zlepšit produktivitu při výrobě sýrů?

Pro zobrazení tohoto obsahu je třeba udělit souhlas s funkčními soubory cookies. Provedete to kliknutím na tento text.

kvě 22. 2023 13:08 GTM

CHY-MAX® Supreme – pomáhá výrobcům a zpracovatelům sýrů uspokojit požadavky spotřebitelů a zlepšit ekonomickou návratnost výroby, díky vylepšení funkčních vlastností a vyšší výtěžnosti.

 

Mlékárenský průmysl hraje zásadní roli v celosvětovém potravinovém systému a ve výživě lidí. Nicméně stejně jako v případě dalších průmyslových odvětvích, i mlékárenství se potýká s mnoha problémy. Sýraři dnes musí hledat cesty, jak zlepšit produktivitu svých výrobních procesů při zachování vysokých standardů kvality i závazků k udržitelnosti. Hektický životní styl má za následek vyšší poptávku spotřebitelů po „pohodlných“ potravinách, což také vyžaduje lepší funkční vlastnosti sýrů. V reakci na všechny tyto výzvy jsme vyvinuli novou generaci syřidel, která pomáhají zlepšovat efektivitu při výrobě sýrů.

CHY-MAX® Supreme je velice čistý, fermentací získaný chymozin (FPC) patřící do nejnovější generace syřidel společnosti Chr. Hansen a v současné době je také považován za nejlepší syřidlo na trhu.  Vyvinutý byl za účelem zefektivnit sýrařskou výrobu a zlepšit funkční vlastnosti sýrů.

 

Lepší sýr za nižší cenu

Díky své přesnosti nabízí CHY-MAX® Supreme sýrařům následující výhody:

Lepší výtěžnost
CHY-MAX® Supreme je velmi efektivní a přesný při štěpení mléčných bílkovin, díky čemuž lze dosáhnout zvýšení výtěžnosti až o 1 % bez negativního vlivu na chuť, funkční vlastnosti nebo kvalitu syrovátky ve srovnání s dalšími vedoucími syřidly na trhu. Tato vyšší výtěžnost znamená, že mlékárny/sýrárny vyrobí ze stejného množství mléka větší množství sýrů, a zlepší tak i svou ziskovost.

Bezkonkurenční funkční vlastnosti
Výsledkem použití CHY-MAX® Supreme je nižší stupeň proteolýzy, více neporušených bílkovinných molekul a s tím spojené další výhody. Za prvé je to rychlejší plátkování a strouhání sýrů, výsledkem čehož je navýšení denní kapacity linky až o 10 %. Současně CHY-MAX® Supreme zlepšuje konzistenci sýra a redukuje vývoj hořké chuti během skladování, což prodlužuje dobu pro zpracování výrobku i jeho využitelnost. Dalším z benefitů je nižší lepivost sýru, a tedy menší potřeba škrobu, prokladových pásků (přířezů) i odpadu. CHY-MAX® Supreme také může pomoci prodloužit trvanlivost sýru a udržet tak výrobek déle na regále.

Kratší dobu výroby
S CHY-MAX® Supreme vytěžíte ze svých nejcennějších zdrojů, z mléka a času, maximum. Díky přesnějšímu a rychlejšímu procesu srážení zpracujete více mléka za kratší dobu.

Vyšší kvalitu syrovátky
CHY-MAX® Supreme zajistí nejlepší možné využití bílkovin v mléce a tím i kvalitnější syrovátku. Díky jeho velké přesnosti zůstane více syrovátkových bílkovin v neporušeném stavu a v syrovátce tak bude méně bílkovinných frakcí.

 

Co může udělat CHY-MAX® Supreme pro naši planetu?

Kromě technologických výhod může syřidlo CHY-MAX® Supreme přispět i k ochraně naší planety. Vyšší výtěžnost a menší potřeba mléka znamenají udržitelnější výrobu sýrů a kratší doba výroby zas méně spotřebované vody a energie. S CHY-MAX® Supreme mohou sýraři předcházet vzniku zmetků během výroby a díky delší trvanlivosti pak pomoci spotřebitelům v boji proti plýtvání.

Jedinečné vlastnosti syřidla CHY-MAX® Supreme využijí ti mlékaři, kteří chtějí zlepšit svou produktivitu i kvalitu sýrů při snížení svých nákladů. Jde o malou změnu, které však může mít významný dopad. Kontaktujte svého zástupce společnosti Chr. Hansen a zjistěte, o kolik můžete zvýšit výtěžnost svého procesu a jakých byste mohli dosáhnout úspor.