Využití potenciálu mikrobiálních kultur v potravinářském průmyslu

Mikrobiální kultury při výrobě potravin
říj 30. 2023 15:25 GTM

Získat konkurenční výhodu je v dnešním, rychle se rozvíjejícím potravinářském průmyslu nutností – ať už prostřednictvím inovativních obalů, marketingových strategií nebo udržitelnějšího výrobního profilu. Jednou z často opomíjených oblastí je však neocenitelná role mikrobiálních kultur, zejména v mlékárenství a masném průmyslu. Pochopení a využití potenciálu kultur může pomoci nejen vylepšit výrobky, ale také zefektivnit proces a zvýšit konkurenceschopnost výrobního podniku jako celku – od výroby a marketingu až po oddělení nákupu.

 

Výhody použití mikrobiálních kultur:

  • Lepší chuť i konzistence: Výběrem správných kmenů mikrobiálních kultur mohou výrobci vyvinout mléčné nebo masné výrobky vyznačující se vynikající chutí i konzistencí. Tím se značka nejen odliší na přeplněných regálech supermarketů, ale také získá jedinečné vlastnosti výrobku důležité pro marketingový tým, jako je například čistá etiketa.

  • Bezpečnost a trvanlivost výrobku: Zajištění bezpečnosti potravin po celou dobu jejich trvanlivosti je v potravinářském průmyslu prvořadé téma. Kultury mohou omezit kažení výrobků, a tím prodloužit jejich trvanlivost, což v konečném důsledku snižuje množství odpadu a zvyšuje důvěru zákazníků ve výrobek i značku.

  • Ochrana prostřednictvím fermentace: Pro ESG manažery, kteří se kladou důraz na udržitelný rozvoj a čisté etikety, nabízejí potravinářské kultury přirozený způsob, jak zpomalit kažení výrobků způsobené kvasinkami, plísněmi nebo jinými kontaminanty. Tyto kultury mají také potenciál pomoci snížit množství umělých konzervačních látek ve výrobcích, prodloužit jejich trvanlivost a přispět ke snížení plýtvání potravinami.

  • Efektivita a snížení nákladů: Použití správné kultury může pomoci zvýšit efektivitu výroby, což vede k úsporám. Ve společnosti Chr. Hansen jsme využili své odborné znalosti k vytvoření špičkových kultur, které vytvářejí požadovanou konzistenci jogurtu a snižují potřebu přídavku drahých ingrediencí, jako je sušené odstředěné mléko, stabilizátory či zahušťovadla.

 

Vzdělávání pro všechna oddělení

Pochopení mnohostranných výhod, které s sebou nese používání vybraných potravinářských kultur není určeno pouze pro týmy výzkumu a vývoje nebo výroby. Jedinečné vlastnosti výrobku mohou při komunikaci využít i pracovníci marketingu. Oddělení kvality ocení další dodatečnou „překážku“ růstu kontaminující flóry při hodnocení bezpečnosti svých výrobků a stanovování jejich trvanlivosti. Manažeři ESG najdou hodnotu v udržitelných aspektech.

Využití potravinářských kultur otevírá cestu k inovacím i diferenciaci a přináší benefity pro mnoho oddělení výrobních závodů. Budoucnost patří těm, kteří inovují, a pochopení potenciálu kultur je krokem tímto směrem.

Výběr těch nejvhodnějších kultur a enzymů závisí na výrobní technologii a na konkrétní receptuře. Výrobci správně zvolenou kulturou nebo enzymem mohou snížit své náklady a současně zachovat skvělou kvalitu svých výrobků. Kvalitu, kterou spotřebitelé ocení!

Pokud se chcete dozvědět více, navštivte naše lokální webové stránky: Řešení Chr. Hansen.